ျမင္းေခါင္းေဆးေျမဆီ

  • General Aung San Rd, gwaygyee Monywa
  • 09 213 2737 071-22639, 23528
  • Business hours: :
    9:00 am to 5:30 pm every day

Report this business

ျမင္းေခါင္းေဆးေျမဆီ

ေျမဆီေျမၾသဇာဆိုတာ တစ္ကမာၻလံုးမွာ ထုပ္လုပ္ေနၾကတာပါ။အသီးအႏွံ အထြက္ႏွဳံးေကာင္းဖို႕ မခဲယဥ္းပါ။ ေျမေပၚေျမေအာက္ ပိုးၾကြက္ ျခပုရစ္ ၾကြက္ဖေလာင္း မကိုက္ေအာင္ အလြန္႕အလြန္ ခဲယဥ္းပါသည္။

ဒီအတြက္ မပူပါနဲ႕ ျမင္းေခါင္းေျမဆီ စက္ရံုထုတ္

၁။ ျမင္းေခါင္းေဆးေျမဆီ တစ္အိတ္ 3500 ႏွံဴး
၂။ပတၱျမား ေဆးေျမဆီ တစ္အိတ္ 10000 ႏွံဴး
၃။သရီးဒီ မိုအာေဆးေျမဆီ တစ္အိတ္ 27000 ႏွံဴး သံုးၾကည့္လုိက္ပါ။ကမာၻအဆင့္ထက္သာလြန္ရမည္။

လယ္ယာ ဥယ်ဥ္ျခံေျမ ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ိဳးစံု စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအတြက္

အပင္အားေကာင္းျပီး သီးနွံအထြက္ႏႈံးပိုေစဖို႕၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္

စိုက္ပ်ိဳးေပးနည္းပညာမ်ားမွ အတုယူျပီး ျမန္မာနည္းျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ေသာ

” ေဆးေျမဆီ ” မွာ တစ္ၾကိမ္သံုးလွ်င္ သံုးနွစ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေၾကာင္း အာမခံပါသည္။

ပင္ရင္း >>> ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေကြ႕ၾကီးရပ္၊ မံုရြာျမိဳ႕ ။ ဖုန္း – ၀၇၁- ၂၂၆၃၅

Share this: