ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာမွ ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ UK ပညာေရးျပပြဲ ( Education UK Exhibition 2014)

  • Business hours: :
    22 Mar 2014 9:00am - 22 Mar 2014 6:00pm
  • Traders Hotel, Kyauktada Yangon

Description

Education UK Exhibition 2014

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ UK ပညာေရးျပပြဲတစ္ရပ္ ကုို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟုိ

တယ္တြင္ မတ္လ ၂၂ ရက္ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေမာၻဇဘဏ္မွ အဓိက ပါ၀င္ကူညီေပးထား သည့္ အဆိုပါပြဲသို႕ UK မွ တကၠသုိ္လ္ေကာလိပ္မ်ား ႏွင့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း ၂၄ ခုတို႕ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပြဲသို႕လာေရာက္မွီတြင္ British Council website ၌ ႀကဳိတင္စာရင္းသြင္းျခင္းျဖင့္ iPad Mini ႏွင့္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ ကံစမ္းမဲမ်ား အပါအ၀င္ အျခားစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆုမ်ားကုိလည္း ရ႐ွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Credit: Myanmar Network

Share this: