ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းမ်ားမွ စီစဥ္က်င္းပေသာ

  • Business hours: :
    2 Aug 2013 9:00am - 4 Aug 2013 5:00pm
  • U Wisara Road, Dagon Yangon

Description

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းမ်ားမွ စီစဥ္က်င္းပေသာ

 

Yangon ICT Fair 2013

 

အခ်ိန္-9 AM to 5 PM

ေန႕ရက္-2.8.2013  to 4.8.2013

ေနရာ-တပ္မေတာ္ခန္းမ

Share this:

Latest Review

  1. 4

    computer ၀ယ္ခ်င္ေနတာနဲ႕ အေတာ္ပဲ