ရခိုင္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရံပံုေငြ ဂီတပြဲေတာ္

  • Business hours: :
    2 Aug 2013 6:30pm - 2 Aug 2013
  • MCC, Min Dhamma Road, Mayangone Yangon

Description

ေန႕ရက္ – 2.8.2013

အခ်ိန္    - 6:30PM

ေနရာ    - MCC

 

လက္မွတ္အေရာင္းဌာနမ်ား :YKKO ( ဆရာစံလမ္း၊ရန္ကင္း)

မင္းလမ္းမုန္႕တီ (ေက်ာက္ေျမာင္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ပါရမီ)

ရာေမာင္သား ရခိုင္ထမင္းဆိုင္ ( ၂၉ လမ္း ၊ ေက်ာက္ေျမာင္း ၊ လွည္းတန္း)

ထြန္းေက်ာ္ ( Arakan Music Center ) တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္

Nobody ဆိုင္ခြဲမ်ား၊

Share this: