ကားတစ္စီး၀ယ္ရံုျဖင့္ ကားသစ္တစ္စီး မဲေပါက္ႏုိင္မည့္ မုိင္ဒါကြင္း (ျမိဳ႕မကြင္း) ကားျပပြဲၾကီး

  • Business hours: :
    20 Feb 2014 9:00am - 23 Feb 2014 7:00pm
  • Myoma Ground, U Wisara Road, Dagon Yangon
  • 01 656875, 667573, 0973014777, 09 5099079

Description

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ား သီးသန္႕ျပသေရာင္းခ်မည့္ မုိင္ဒါကြင္း ကားျပပြဲၾကီးအား (၂၀.၂.၂၀၁၄) မွ (၂၃.၂.၂၀၁၄)ထိ (၄) ရက္တုိင္တုိင္ အထူးစည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပပြဲၾကီးအား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ဦး၀ိစာရလမ္းရွိ မုိင္ဒါကြင္း (ျမိဳ႕မကြင္း) ၾကီးတြင္ နံနက္ (၉:၀၀)နာရီမွ ည (၇:၀၀)နာရီ အထိ ကားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းျပခန္း စုစုေပါင္း(၄၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ကားျပပြဲသုိ႕ သြားေရာက္ၾကည့္ရွုရံုျဖင့္ လူတစ္ဦးလွ်င္ ကံစမ္းမဲတစ္ေစာင္အခမဲ႕ ရရွိမည္ျဖစ္ျပီးေန႕စဥ္ အဖုိးတန္ဆုမဲမ်ားအား ကံစမ္းဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဓိက ထူးျခားခ်က္မွာ ကားျပပြဲၾကီးတြင္ ကားတစ္စီး၀ယ္ယူ(သို႕)မွာယူရံုျဖင့္ ကားသစ္တစ္စီးမဲ ေပါက္ႏုိင္ေသာ အထူးကံစမ္းမဲ တစ္ေစာင္ အခမဲ႕ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပပြဲၾကီးတြင္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယဥ္တင္သြင္းခြင့္ရရွိသူမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား ၊ ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ားမွ အိမ္စီးႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား ၊ စက္ယာဥ္ကႏၱားၾကီးမ်ား ၊ ကားဘက္ထရီႏွင့္ ကားတာယာမ်ား၊

ကားအင္ဂ်င္၀ုိင္ႏွင့္အျခား စက္ဆီ/ ေခ်ာဆီ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကား အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား ၊ ကားကက္ဆက္ / ေအာ္ဒီယို ႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား ၊ ကားအပုိပစၥည္းမ်ား ၊ ကားတာယာကြန္ ေပါင္းပန္းတင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား အေရာင္း ျပခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ျပီး ျပသေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပပြဲၾကီးတြင္ Car Show Room မ်ား ၊ ကားကုမၸဏီမ်ား သာမက ကား၀ယ္ေရာင္းမ်ား ၊ ကားပြဲစားမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႕၏ အိမ္စီးကားမ်ား ေရာင္းခ်လုိေသာ တစ္ဦးခ်င္း ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ား အေနျဖင္လည္း ျပပြဲအတြင္း သတ္မွတ္ႏွုန္းထား ေပးသြင္းျပီး ပါ၀င္ျပသ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

ျပပြဲၾကီတြင္ ျပခန္းမ်ား ပါ၀င္ျပသ ေရာင္းခ်လုိပါက ျပပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ SMART GROUP ဖုန္း ၀၁-၆၅၆၈၇၅ ၊ ၆၆၇၄၇၃၊ ၀၉-၇၃၀၁၄၇၇၇၊ ၀၉ ၅၀၉၉၀၇၉ နံပါတ္မ်ားသုိ႕ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

Share this: