Telenor Myanmar မွ Sim-Card Distribution အတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚ

Dec 4 2013 2 Comments

Telenor ၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ျဖန္႔ခိ်ေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္လက္လီအေရာင္းဆုိင္ အျဖစ္ လုပ္ကုိင္လုိေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္လုိသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိဖန္တီးေပးရန္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ Telenor Myanmar မွ စတင္ လုိက္ျပီျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။ ၿပည္တြင္းျဖန္႔ခ်ိေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္လက္လီအေရာင္းဆုိင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို နို၀င္ဘာ ၁၉ရက္ေန႔မွစတင္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

၎အစီအစဥ္တြင္ အတူတကြလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို Telenor၏ အဆင္႔ ျမင္႔နည္းပညာမ်ား၊ နိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေကာင္းမ်ားနွင္႔ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားကိုရယူအသံုးျပဳနိုင္ေစျပီးလုပ္ငန္းကိုလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း Telenor မွ ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးမည္ ဟုသိရသည္။ Telenor အေနျဖင္႔ ၎အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာSimကတ္၊ေငြျဖည္႔ကတ္ နွင္႔ အျခားအပို၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို Customer မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ျဖည္႔တင္းေပးနိုင္ရန္၊ ကုန္ပစၥည္းနွင္႔၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို Customer မ်ားနွင္႔ အနီးဆံုးေနရာမ်ားသို႔ ယူေဆာင္ေပး ျခင္းျဖင္႔ Customer မ်ားအဆင္ေျပေစရန္ နွင္႔ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားအကူအညီေပးနိုင္ရန္ စသည္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ စီမံေရးဆြဲထားသည္ ဟုသိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ Telenorသည္ Customer မ်ားအေကာင္းဆုံးအသုံးျပဳမႈအေတြ႔အၾကဳံမ်ားရရွိခံစားရေစရန္အတြက္ Customer မ်ားကုိယ္တုိင္လာေရာက္ႏုိင္သည့္ အေရာင္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသာ Telenor Express လက္လီဆုိင္မ်ားအားေဒသခံမိတ္ဖက္ လက္လီဆုိင္မ်ားမွ စီမံခန္႔ခဲြေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာစုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား ႏွင့္ Customer Service ေပးႏုိင္ေသာCall Center မ်ားလည္းထားရွိေပးမည္ ဟုသိရသည္။

ယခုအခ်ိန္မွစၿပီးေနာက္ငါးႏွစ္အတြင္းတြင္ Telenor ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာသည္ ၎တုိ႔ခန္႔အပ္ထားသည့္ Simကတ္ႏွင့္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကိုေရာင္းခ်ေပးမည့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးကုိယ္စားလွယ္ဆုိင္ ေပါင္းတစ္သိန္းအထိရိွလာရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ျမန္မာျပည္႐ံုးခ်ဳပ္၏ ေစ်းကြက္အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ Mr. SharadMehrotraကဆုိသည္။ Telenor၏အမွဳေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ Mr. PetterFurbergကလည္း Telenor ၏ Simကတ္နွင္႔ ေငြ႔ျဖည္႔ကတ္ ေရာင္းခ်မည္႔ဆိုင္မ်ားသည္ မုိဘုိင္းဖုန္းဆက္သြယ္မွဳကြန္ရက္ရွိသည္႔ ေနရာတိုင္းမွ လူတိုင္းနွင္႔ အနီးကပ္ဆံုးေနရာမွာရွိေနေအာင္ ၎တို႔မွ ေဆာင္ရြက္ေနႀကာင္းေျပာႀကားခဲ႔သည္။ Telenor အေနျဖင္႔ Simကတ္ကိုေရာင္းခ်ရာတြင္ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္၊ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ ေရာင္းခ်မည္မဟုတ္ဘဲအခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြးလိုသေလာက္ ယူနိုင္သည္႔စနစ္ကိုသာ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးမည္ဟု တာ၀န္ရွိသူတို႔က ဆက္လက္ေျပာႀကားခဲ႔သည္။ထို႔ေႀကာင္႔ Telenor ၏ မိုဘုိင္းဖုန္း၀န္ေဆာင္မွဳကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Simကတ္နွင္႔ ေငြျဖည္႔ကတ္ မ်ားကိုေနရာတိုင္းတြင္ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Telenor Myanmar ၏ ျဖန္႔ခ်ိေရးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆုိင္အျဖစ္လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ Telenor Myanmar ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ Website ျဖစ္ေသာ http://myanmar.telenor.com/distributor-application/ မွ ေလွ်ာက္လႊာရယူ ျဖည့္သြင္းကာ [email protected] သို႕ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေႀကာင္းသိရသည္။

Share this:

Latest Comments

  1. စိတ္၀င္စားပါတယ္ခင္ဗ်ာ
    အေျခအေနကိုေစာင့္ေနတာပါ
    ေအာ္ရီဒူးကိုမသံုးခ်င္တာလဲပါတယ္ခင္ဗ်

  2. မဂၤလာပါ Telenor
    သင္တိုလပ္ငန္းေတြအေႏွာက္အယွက္အဟန္အတားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ေအာင္ျမင္ပါေစ